Opal Tuan 3008-0609

Công việc định kỳ Opal tuần từ 30/08 đến 06/09

BQLTN xin chia sẽ đến Quý cư dân một số hình ảnh của tổ Bảo vệ và Sparking:

– Tuần tra các tầng và khuôn viên toà nhà,

– Tuần tra sắp xếp bãi xe,

– Tuần tra, báo cáo nhân sự các vị trí,

– Hỗ trợ tiếp nhận hàng hoá cho cư dân, hỗ trợ giao hàng đến các căn hộ đang bị cách ly.

– Kiểm soát người và hàng hoá ra vào toà nhà

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png