Phát Bộ Kit Test Opal Garden

Phát bộ KIT test nhanh COVID 19 cho các căn hộ chưa được test

THÔNG BÁO V/v:

Phát bộ KIT test nhanh COVID 19 cho các căn hộ chưa được test

Quý cư dân vui lòng xem file thông báo đính kèmTrân trọng.

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png