Hbc Di Cho Giup Dan

Bảng giá hàng hoá ngày 2/9/2021 – “Đi chợ giúp dân” P. HBC

CHƯƠNG TRÌNH “ĐI CHỢ GIÚP DÂN”?

??Thời gian đăng ký: Từ 08h đến 15h hàng ngày

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetb_2u_SfgAZR-u2S1bvvB7Xuexh-XRJjXOGqD2aX4qBwnQQ/viewform?zarsrc=1303&fbzx=-766117610897854074

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png