Báo Cáo Kết Quả Test Nhanh Covid-19

Báo cáo Kết quả Test nhanh COVID-19 ngày 24/09/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST NHANH COVID-19

Do BQL phát KIT tới cư dân tự Test ngày 24/09/2021 (Link thông tin của đợt test nhanh)

  • Số căn hộ đã phát : 363 căn hộ
  • Số căn hộ đã trả kết quả : 336 căn hộ
  • Số căn hộ chưa trả kết quả : 27 căn hộ
  • Số người được lấy mẫu : 674 người

Kết quả: ÂM TÍNH (đối với 336 căn hộ đã trả kết quả và toàn bộ nhân viên BQLTN)

BQLTN đề nghị các căn hộ chưa trả kết quả khẩn trương thực hiện tự test và báo kết quả cho BQL trong ngày hôm nay 26/09/2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png