Vaccine Tot Nhat

TB V/v Tiêm Vắc Xin cho một số Đối tượng ưu tiên

Phường Hiệp Bình Chánh THÔNG BÁO

=========================

✅UBND phường Hiệp Bình Chánh

thông báo đến mọi người dân có thường trú, tạm trú trên địa bàn phường chưa ra tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 gồm:

1. Người trên 65 tuổi.

2. Người tàn tật.

3. Phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

4. Phụ nữ đang cho con bú dưới 12 tháng tuổi.

✅Vắc xin được tiêm là: Astrazeneca hoặc Morderna tùy theo sự phân bổ của UBND Thành phố Thủ Đức.

☎ Vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin qua số điện thoại: 0888813426

(Nội dung tin nhắn gồm: Họ tên; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; địa chỉ: ghi rõ số nhà, đường, khu phố).

Xin trân trọng thông báo

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png