28-08 Opal Garden (6)

Cập Nhật Tình Hình Các Ca F0 Tại Chung Cư Opal Garden 28/08/2021

  • Căn hộ C-03.01:

– 01 F0: phát hiện ngày 21/08/2021, đã đi cách ly tập trung ngày 22/08/2021

– 01 F1: đang cách ly tại nhà, đã test covid 2 lần Âm tính ngày 21/8 và 28/8

  • Căn hộ B-10.06:

– 01 F0: phát hiện tối 22/08 (nghi nhiễm), Y tế Phường test 24/08 (chính thức), đã đi cách ly tập trung ngày 25/08/2021

– 02 F1: đang cách ly tại nhà, đã test covid 2 lần Âm tính ngày 24/8 và 27/8

  • Căn hộ B-06.05:

– 01 F0: phát hiện chiều tối 27/08/2021, đã đi cách ly tập trung ngày 28/08/2021

– 03 F1: đang cách ly tại nhà, test Âm tính covid ngày 27/8

Sau khi phối hợp đưa F0 đi cách ly an toàn, BQL đã tiến hành xịt khử khuẩn tầng 6 Block B, 8 thang máy và khu vực 2 sảnh AB, CD.

BQLTN hỗ trợ lấy mẫu Test nhanh cho một số căn hộ không tự lấy mẫu được ngày 28/08/2021

Tin tức mới nhất
các hình ảnh sẽ dử dụng

https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/12/icon-so-sanh-2.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/11/room-area-icon-mat-bang-1.jpg https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/up-to-top-icon.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-dollar-dola.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/icon-bang-gia.png https://opalgarden.net/wp-content/uploads/2021/10/call-phone-icon.png